તંદૂરી ચા – Tandoori Cha Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Street Food

તંદૂરી ચા – Tandoori Cha Banavani Rit – Aru’z Kitchen – Gujarati Recipe – Street Food

Welcome to Aru’z Kitchen in this video, we shall see how to make Tandoori Cha at home. Aru’z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે તંદૂરી ચા કેવી રીતે બનાવવી.

#તંદૂરીચા #TandooriCha #AruzKitchen #GujaratiRecipe #StreetFood #GujaratiFood #તંદૂરી #ચા #Tandoori #Cha #Chaa #TandooriRea #Tanduri #StreetFoodRecipe #StreetFoodRecipes #IndianStreetFood #Aruz

Things I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaC

Social links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen

તંદૂરી ચા,તંદૂરી ચા કેવી રીતે બનાવવી,તંદૂરી ચા બનાવવાની રીત,તંદૂરી ચા રેસીપી,ચા,ચા બનાવવાની રીત,ચા રેસીપી,Tandoori Cha,Tandoori Cha Banavani Rit,Tandoori Cha Recipe,Cha,Cha Banavani Rit,Cha Recipe,Aru’z Kitchen,Gujarati Recipe,Street Food,Aruz Kitchen,Aru’z,Aruz,Arus Kitchen,Aru’s Kitchen,Arus,Aru’s,Gujarati Food,તંદૂરી,ચા,Tandoori,Cha,Chaa,Tandoori Tea,Tanduri,Street Food Recipe,Street Food Recipes,Indian Street Food

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *